Таблица цветов, воспринимаемых браузерамиТаблица цветов, воспринимаемых браузерами

RGBHEX ЦветНазвание
240 248 255 #F0F8FF aliceblue
250 235 215#FAEBD7 antiquewhite
0 255 255#00FFFF  aqua
127 255 212#7FFFD4  aquamarine
240 255 255#F0FFFF  azure
245 245 220#F5F5DC  beige
255 228 196#FFE4C4  bisque
0 0 0#000000  black
255 235 205#FFEBCD blanchedalmond
0 0 255#../0000FF blue
138 43 226#8A2BE2 blueviolet
165 42 42#A52A2A brown
222 184 135#DEB887 burlywood
95 158 160#5F9EA0 cadetblue
127 255 0#7FFF00 chartreuse
210 105 30#D2691E chocolate
255 127 80#FF7F50 coral
100 149 237#6495ED cornflowerblue
255 248 220#FFF8DC cornsilk
220 20 60#DC143C crimson
0 255 255#00FFFF cyan
0 0 139#../00008B darkblue
0 139 139#008B8B darkcyan
184 134 11#B8860B darkgoldenrod
169 169 169#A9A9A9 darkgray
0 100 0#006400 darkgreen
189 183 107#BDB76B darkkhaki
139 0 139#8B008B darkmagenta
85 107 47#556B2F darkolivegreen
255 140 0#FF8C00 darkorange
153 50 204#9932CC darkorchid
139 0 0#8B../0000 darkred
233 150 122#E9967A darksalmon
143 188 143#8FBC8F darkseagreen
72 61 139#483D8B darkslateblue
47 79 79#2F4F4F darkslategray
0 206 209#00CED1 darkturquoise
148 0 211#9400D3 darkviolet
255 20 147#FF1493 deeppink
0 191 255#00BFFF deepskyblue
105 105 105#696969 dimgray
30 144 255#1E90FF dodgerblue
178 34 34#B22222 firebrick
255 250 240#FFFAF0 floralwhite
34 139 34#228B22 forestgreen
255 0 255#FF00FF fuchsia
220 220 220#DCDCDC gainsboro
248 248 255#F8F8FF ghostwhite
255 215 0#FFD700 gold
218 165 32#DAA520 goldenrod
128 128 128#808080 gray
0 128 0#008../000 green
173 255 47#ADFF2F greenyellow
240 255 240#F0FFF0 honeydew
255 105 180#FF69B4 hotpink
205 92 92#CD5C5C indianred
75 0 130#4B0082 indigo
255 255 240#FFFFF0 ivory
240 230 140#F0E68C khaki
230 230 250#E6E6FA lavender
255 240 245#FFF0F5 lavenderblush
124 252 0#7CFC00 lawngreen
255 250 205#FFFACD lemonchiffon
173 216 230#ADD8E6 lightblue
240 128 128#F08080 lightcoral
224 255 255#E0FFFF lightcyan
250 250 210#FAFAD2 lightgoldenrodyellow
144 238 144#90EE90 lightgreen
211 211 211#D3D3D3 lightgrey
255 182 193#FFB6C1 lightpink
255 160 122#FFA07A lightsalmon
32 178 170#20B2AA lightseagreen
135 206 250#87CEFA lightskyblue
119 136 153#778899 lightslategray
176 196 222#B0C4DE lightsteelblue
255 255 224#FFFFE0 lightyellow
0 255 0#00FF00 lime
50 205 50#32CD32 limegreen
250 240 230#FAF0E6 linen
255 0 255#FF00FF magenta
128 0 0#8../00000 maroon
102 205 170#66CDAA mediumaquamarine
0 0 205#../0000CD mediumblue
186 85 211#BA55D3 mediumorchid
147 112 219#9370DB mediumpurple
60 179 113#3CB371 mediumseagreen
123 104 238#7B68EE mediumslateblue
0 250 154#00FA9A mediumspringgreen
72 209 204#48D1CC mediumturquoise
199 21 133#C71585 mediumvioletred
25 25 112#191970 midnightblue
245 255 250#F5FFFA mintcream
255 228 225#FFE4E1 mistyrose
255 228 181#FFE4B5 moccasin
255 222 173#FFDEAD navajowhite
0 0 128#../000080 navy
253 245 230#FDF5E6 oldlace
128 128 0#808../000 olive
107 142 35#6B8E23 olivedrab
255 165 0#FFA500 orange
255 69 0#FF4500 orangered
218 112 214#DA70D6 orchid
238 232 170#EEE8AA palegoldenrod
152 251 152#98FB98 palegreen
175 238 238#AFEEEE paleturquoise
219 112 147#DB7093 palevioletred
255 239 213#FFEFD5 papayawhip
255 218 185#FFDAB9 peachpuff
205 133 63#CD853F peru
255 192 203#FFC0CB pink
221 160 221#DDA0DD plum
176 224 230#B0E0E6 powderblue
128 0 128#8../00080 purple
255 0 0#FF../0000 red
188 143 143#BC8F8F rosybrown
65 105 225#4169E1 royalblue
139 69 19#8B4513 saddlebrown
250 128 114#FA8072 salmon
244 164 96#F4A460 sandybrown
46 139 87#2E8B57 seagreen
255 245 238#FFF5EE seashell
160 82 45#A0522D sienna
192 192 192#C0C0C0 silver
135 206 235#87CEEB skyblue
106 90 205#6A5ACD slateblue
112 128 144#708090 slategray
255 250 250#FFFAFA snow
0 255 127#00FF7F springgreen
70 130 180#4682B4 steelblue
210 180 140#D2B48C tan
0 128 128#008080 teal
216 191 216#D8BFD8 thistle
255 99 71#FF6347 tomato
64 224 208#40E0D0 turquoise
238 130 238#EE82EE violet
245 222 179#F5DEB3 wheat
255 255 255#FFFFFF white
245 245 245#F5F5F5 whitesmoke
255 255 0#FFFF00 yellow
154 205 50#9ACD32 yellowgreen


Просмотр скриптаОригинальные меню